OLDŘICH BARTOŠEK Licencovaný restaurátor ministerstvem kultury ČR | Bitva tří císařů
15808
post-template-default,single,single-post,postid-15808,single-format-gallery,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Bitva tří císařů

Bitva tří císařů

Jako zájemce o historii a místní patriot jsem členem Skupiny historického šermu Buhurt, z Křenovic, která se ve svých vystoupeních zabývá různými historickými obdobími. Ta v roce 1992 založila francouzskou dělostřeleckou rotu z období Napoleonova tažení, která za poslední roky procestovala při výročních akcích tohoto tažení celou Evropu. Vlastním repliku uniformy francouzského dělostřelce v hodnosti seržant majora z roku 1805 v plné výzbroji a vybavení.

Stěžejní akcí je pro nás vojenské dobové ležení na dvoře Obecní hospody vždy v předvečer výročí Vzpomínkových akcí bitvy tří císařů. Vždy v pátek od 16 hod. je veřejnosti přístupné improvizované vojenské ležení, kde můžete spatřit vojáky a markytánky ve francouzských, rakouských a ruských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře při práci a vojenské kuchaře při opékání selete. V provozu je rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry amůžete také nahlédnout do velitelského štábu spojeneckých rusko – rakouských vojsk. Rovněž je zde k vidění plně vybavený markytánský vůz.

Tradicí je malá šarvátka ve večerních hodinách v lokalitě „za humny“ kde se utkají vojáci všech zúčastněných armád, Francouzi proti Rakušanům a Rusům.

Poté vyjdou za svitu pochodní jednotky uniformovaných vojáků, dětí s lampióny a ostatní od Božích muk směrem ke Zlaté hoře, kde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíváme památku padlých, kteří zde odpočívají. Při tomto pietním aktu jsou položeny květiny a vystřelena čestná salva zakončená ohňostrojem.

Těmto aktivitám se věnuji také proto, že Bitva tří císařů (Napoleona, Františka I. a Alexandra I.), která se odehrála v prosinci roku 1805 nemalou měrou zasáhla do života jak celého regionu, tak i naší obce a poznamenala myšlení několika dalších generací.

Naše jednotka je vyzbrojena třemi věrnými replikami osmiliberních francouz-ských kanónů a chladnými zbraněmi té doby, které pocházejí rovněž z mé dílny.

Při své práci se zaměřuji na chladné zbraně i z jiných historických období. Ať už byly napoleonské války převážně dobyvačné, je nesporné, že duch Francouzské revoluce, který se šířil spolu s postupující armádou, poznamenal celou tehdejší Evropu včetně Rakousko-Uherska. Samotné Křenovice byly před vlastní bitvou středem pozornosti všech armád. Obcí postupně prošla vojska francouzská, potom rakouská a nakonec ruská.

Rakouská vojska se zabydlela v tehdejším Panském dvoře a Rusové v čele s M. I. Kutuzoven si zřídili svůj hlavní štáb v dnešní ulici Na Liškově ve Spáčilově statku v domě č.p. 65. V noci před bitvou se zde konala hlavní porada velitelů spojeneckých vojsk, která měla rozhodující vliv na vývoj následujících událostí. Po bitvě byly v místním kostele umístěni ranění ruští vojáci.

Z těchto důvodů jsem rovněž inicioval realizaci a zhotovení památníku M. I. Kutuzova v Křenovicích.

Štítky: